Kosaram

Bezár

Visszaküldési feltételek

Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán, e-mail-ben vagy telefonon a Kereskedőhöz.

Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vásárló az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes visszavételt a Kereskedő nem teljesít. Elállás esetén a Kereskedő  követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli, amennyiben teljesíti az elállási feltételeket és haladéktalanul, de legkésőbb a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55. címre, dr. Fülöp Nóra részére. Kereskedő a Vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Vásárló részére. 

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát: - olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza - a jogszabályok által meghatározott további esetekben. 
Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek. 
A kézhezvétel után a termék(ek)et ért károkért Ön felelős, amennyiben azok a termék(ek) nem rendeltetésszerű használatából eredendően keletkeztek.

Üdvözöljük!

Csatakozzon levelezőlistánkhoz