Kosaram

Bezár

Adatkezelési Tájékoztató

A lorylou.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Shopify International Limited webáruház szoftvere kezeli és üzemelteti, amelynek bejegyzett székhelye 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada. A Shopify webáruház szoftver a weboldal felhasználóinak személyes adatait, dr. Fülöp Nóra egyéni vállalkozóval (székhelye: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55.; adószáma:69638385-2-33) közösen kezeli (a továbbiakban együttesen a "Társaságok").

A Shopify webáruház szoftver részletes adatkezelési tájékoztatója ITT érhető el.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – a továbbiakban: GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Társaságok elkötelezettek a vásárlóink személyes információinak védelme iránt. A jelen nyilatkozat a Társaságok által a weboldalon gyűjtött adatokra vonatkozik. A jelen nyilatkozat módosításait ezen az URL címen fogjuk közzétenni, és a közzététellel lépnek hatályba. A weboldalunk használatával Ön hozzájárul ezen adatok gyűjtéséhez és az általunk leírt módon történő felhasználásához. A weboldal használatának folytatása bármilyen módosítás, kiegészítés vagy változtatás közzététele után annak elfogadását jelenti.

Mindenkinek joga van a személyes adatainak védelméhez. A Társaságok tiszteletben tartják a felhasználóik tájékoztatáshoz való jogát, a személyes adataik gyűjtését és az ezen adatokkal kapcsolatos műveletek alkalmazását. Az olyan adatok felhasználásánál, amelyek Önt közvetlenül vagy közvetve személyesen azonosíthatják, a szigorú szükségesség elvét alkalmazzuk. Nem dolgozzuk fel a személyes adatait, ha anonim adatok használatával vagy más olyan módon is tudjuk nyújtani Önnek a szolgáltatásokat, amely lehetővé teszi a Társaságok számára az Ön azonosítását. Ez alól kivételt képez, ha az illetékes hatóságok vagy a rendőrség kérésére kell adatot szolgáltatnunk (például az Ön IP címe).

A weboldal meglátogatásával Ön a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt gyakorlatot elfogadja, és ahhoz hozzájárulását adja.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a linkelt, más szervezetek által fenntartott weboldalakra nem vonatkozik. A weboldalunkon keresztül Ön által harmadik feleknek megadott személyes információkért a Társaságok nem felelősek. Kérjük, olvassa el ezen más társaságok vagy szervezetek Adatvédelmi nyilatkozatát is, mielőtt megadja nekik az adatait.

Adatkezelés célja, kezelt adatok köre

A weboldal felhasználóinak személyes adatait a Társaságok kezelik. Ha Ön lead egy megrendelést, a megrendelése feldolgozásához és teljesítéséhez szükség van személyes információk tárolása, beleértve a nevét, e-mail címét, telefonszámait, lakcímét, szállítási és hitelkártya/bankkártya számlázási címét(eit).

Az elmentett kártya adatokat nem a Társaságok tárolják. Ezeket az információkat a fizetésfeldolgozó partnereink tárolják. Kérjük, olvassa el a pénzforgalmi szolgáltatóink, az OTP SimplePay Adatvédelmi nyilatkozatát is ITT. Az elmentett kártya adatokat soha nem osztjuk meg harmadik féllel, és kizárólag az Ön megrendelésének feldolgozásához használjuk fel, a fizetésfeldolgozó partnerünk rendszerének használatával. Ezen felül, információkhoz juthatunk hitelesítés vagy személyazonosság ellenőrzések eredményeként is. Esetenként elkérhetjük az Ön telefonszámát. Ezt a számot megadhatjuk a szállítást végző futárszolgálatunknak. Ezek az adatok teszik lehetővé az Ön megrendelésének feldolgozását, és hogy értesíteni tudjuk Önt a megrendelése státuszáról.

A Shopify webáruház szoftver számos módon gyűjt Önről személyesen nem azonosítható információt, beleértve a tevékenysége nyomon követését az IP címe alapján, a számítógépe beállításait vagy a legutóbb meglátogatott URL-eket. A Shopify webáruház szoftver kérheti Öntől bizonyos személyesen nem azonosítható információk, például a vásárlási preferenciái, stb. megadását. A Shopify webáruház szoftver nem gyűjt Önről személyesen azonosítható információt, kivéve, ha Ön önként ad meg nekünk ilyen információkat, például egy kérdőív vagy regisztrációs űrlap kitöltésével.

Általánosságban a Shopify webáruház szoftver kizárólag arra a célra használja fel az Ön által megadott információkat, amelyre Ön az információkat megadta.

Sütik (cookie-k) használata

A sütik az Ön böngészője által az Ön számítógépén tárolt információk. A böngészők azért használnak sütiket, hogy nyomon kövessék az Ön weboldalakkal történő interakcióit a jobb online élmény biztosítása érdekében. Ezeket az információkat az Ön merevlemezén tárolják, nem a mi weboldalunkon. A sütik nem kémkednek Ön után vagy sértik meg más módon az Ön magánéletét, és nem tudnak információkat eltulajdonítani a merevlemezéről. A Shopify webáruház szoftver azért használ sütiket, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmakat biztosítson, nyomon kövesse, milyen gyakran látogat a weboldalra, illetve nyomon kövesse a kosarának tartalmát és megakadályozza a regisztrációs adatainak ismételt magadását minden csatlakozás alkalmával.

Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a távollévő felek közötti szerződés teljesítéséhez szükséges ok, továbbá az Adatkezelő számlázási-bizonylatolási kötelezettségből eredő jogi kötelezettség harmonizációban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésével.

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • a személyes adatokat azért szükséges megadnia, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

A Társaságok az Ön személyes információit a megrendelések feldolgozásához, a fizetéshez, valamint személyre szabott vásárlási élmény biztosítása érdekében használhatja fel. Továbbá felhasználjuk az Ön adatait a megrendelései teljesítéséhez és szállításához (jelenleg: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft.), és a fiókja kezeléséhez is.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com
 • Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita
 • Elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A házhozszállítást  kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Az Ön számlázási adatai feltöltésre kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online rendszerébe, illetve megoszthatjuk azokat az egyéni vállalkozás mindekori könyvelőjével. Amikor erre törvény kötelez bennünket, az Ön adatait felfedhetjük bármely illetékes szabályozó hatóságnak.

Az Ön személyes információit felhasználhatjuk arra is, hogy marketing hírleveleket küldjünk, de kizárólag a preferenciáinak megfelelően. Az Ön adatait nem adjuk ki harmadik fél számára marketing célú felhasználásra.

Végül, az Ön személyes információit, a nem-személyes adatokkal együtt, felhasználhatjuk belső marketing és demográfiai tanulmányainkhoz is, a vásárlói minták megfigyelésére, hogy folyamatosan fejleszthessük a weboldalunkat a látogatói igények jobb kielégítése érdekében.

Esetenként a Társaságok alkalmazhatnak harmadik feles üzleti partnereket személyes információk gyűjtésére. Ilyen esetekben ezen harmadik feleket titoktartási megállapodások kötik, és a Társaságok utasítják őket a Társaságok által alkalmazott Adatvédelmi Nyilatkozatok teljes körű betartására.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama jogos érdekből a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat esetében a termék leszállításától számított 8 év, szerződés teljesítéséhez szükséges adatok esetén 5 év. Számviteli bizonylatnak minősül a megrendelés leadása, a vásárlásról kiállított számla, valamint a megrendelt termék futárszolgálatnak való átadásáról, és az általuk való teljesítésről szóló dokumentum, igazolás.

A birtokunkba került adatokat és e-mail címeket az Adatkezelő jogos érdeke alapján visszavonásig őrizzük.

Adatváltoztatás

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55. címen,
 • e-mail útján a kooicardigan@gmail.com  e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 462 9255 számon.

Jogorvoslat

 • Bírósági út: A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi oldalon tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek; illetékességük iránt pedig a következő oldalon tájékozódhat:
  http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso).
 • A bírósági úton felül jogorvoslattal, panasz formájában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  További információ: http://naih.hu

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog irányadó.

 

Üdvözöljük!

Csatakozzon levelezőlistánkhoz